โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์

กลุ่มบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^