โรงเรียนเพชรพิทยาคม

Monday, 19 August 2019

Text size th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

บริหาร

 • thumbnail

  นายชัยชาญ ปัญญาพวก

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสุพิชญา เหล็กแดง

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายนิรุทธ์ แก้วนิคม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

^