โรงเรียนเพชรพิทยาคม

Monday, 18 December 2017

Text size th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

บริหาร

 • thumbnail

  นายชัยชาญ ปัญญาพวก

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสุพิชญา เหล็กแดง

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายนิรุทธ์ แก้วนิคม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

^